Pas op voor valse facturen!

Hoogseizoen voor factuurfraudeurs

In de vakantietijd zijn fraudeurs extra actief. Waarschijnlijk omdat bij veel bedrijven de factuurcontrole dan minder scherp is. Wat als u er bent ingetrapt?

Niets besteld of getekend. Ontdekt u een factuur voor iets waarvoor u nooit opdracht heeft gegeven, dan is het simpel. U betaalt niets, stelt dat er geen ‘overeenkomst’ is aangegaan en dat u tot niets verplicht bent

Oei, getekend. Helaas lukt het fraudeurs vaak om ondernemers te verleiden toch iets te laten tekenen. Stel, u bent ongewild ingegaan op een vals aanbod. Een schrale troost is dan dat u niet de enige bent. Hoe stelt u zich teweer tegen de facturen en aanmaningen die volgen?

Misleiding of wanprestatie. Als het de andere partij (de fraudeur) wel lukt om te bewijzen dat u bijvoorbeeld een handtekening heeft gezet of telefonisch ‘ja’ heeft gezegd, dan komt uw tweede verdedigingslinie aan bod. U stelt dan dat u misleid bent omdat helemaal niet duidelijk was dat er een aanbod was voor het aangaan van een overeenkomst. Men heeft bijvoorbeeld de indruk gewekt dat slechts uw bedrijfsgegevens gecontroleerd zouden worden. Soms kunt u ook stellen dat de andere partij een ‘wanprestatie’ heeft geleverd, omdat die niet heeft gedaan wat die volgens de ‘overeenkomst’ had behoren te doen.

Bedrog of dwaling. Een volgend verweer kan zijn dat er sprake is van bedrog of dwaling. U bent weliswaar verplichtingen aangegaan, maar dat wat er tegenover staat, is iets heel anders dan wat u dacht dat het zou zijn. Bijvoorbeeld slechts een onopvallende vermelding op een slecht te vinden website, in plaats van een prominente naamsvermelding in een veel geraadpleegde databank.

Naar de rechter, niet schrikken. De ervaring leert dat rechters korte metten maken met fraudeurs. Laat u dus niet bang maken. Controleer ophttps://www.fraudehelpdesk.nl of u te maken heeft met een ‘bekende‘ oplichter. Zo ja, dan staat u zeker sterk. Zo nee, meld dan uw zaak bij deze fraudehelpdesk. Blijf de factuur aanvechten.

Bewijst de fraudeur dat u ‘getekend’ heeft? Stel dan dat er sprake is van misleiding, wanprestatie, bedrog of dwaling. Neem dan contact met mij op om een verweerbrief op te stellen.

TOP