Recht op investeringsaftrek over 2017?

Indien u nog investeren wilt of moet in bedrijfsmiddelen die meer dan € 450 zullen kosten is het wellicht goed om het onderstaande even goed te lezen!

Bedrijfsmiddelen aanschaffen voor jouw bedrijf kan extra belastingvoordeel opleveren. Als deze investering voldoet aan de voorwaarden, kun je voor dat boekjaar via de investeringsaftrek een bepaald bedrag van de winst aftrekken. Wat houdt deze fiscale aftrekpost in?

De investeringsaftrek is een verzamelbegrip voor een aantal aftrekposten die onder deze fiscale regeling vallen:

  • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen)
  • energie-investeringsaftrek (voor bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan)
  • milieu-investeringsaftrek (voor bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan)

De meeste ZZP’ers krijgen te maken met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), omdat deze aftrekpost betrekking heeft op het investeren in bedrijfsmiddelen. Ondernemers kunnen hiervan gebruikmaken, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn dat er in het betreffende jaar in totaal voor tenminste € 2.300 is geïnvesteerd en dat de bedrijfsmiddelen per stuk tenminste € 450 hebben gekost.

Is dat over 2017 het geval dan is er een goede mogelijkheid dat u gebruik kunt maken van de KIA. AJS Administratie en Advies staat u hierbij graag met raad en daad terzijde.

Maar wat als dat nu (net) niet het geval is?

Mogelijk is het interessant om investeringen die u nog moet of graag wilt doen te bespoedigen of juist nog even uit te stellen om zo in 2017 nog recht te hebben op de KIA of om het mogelijk te maken om dat juist in 2018 te kunnen realiseren.

Heeft u dus vragen over de KIA of over andere fiscale aftrekmogelijkheden? Bij AJS Administratie en Advies bent u aan het juiste adres.

 

TOP